Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu). Podaję tutaj statystyki Państwa wizyt (na podstawie danych otrzymywanych z Blox). Aktualna liczba wizyt w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee”: 7 177 236. W sumie - w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” i witrynach tematycznych: 9 641 630 ******* Gazeta Autorska „IMPRESJee” zajmuje na TOP 1000 Blox pierwsze miejsce popularności w kategorii: PRASA I MEDIA, a także w kategorii: MEDIA. Dziękuję Państwu,Drodzy P.T. Czytelnicy, za zainteresowanie i zapraszam Państwa do kolejnych wizyt z lekturą w moich salonach - redaktor naczelna Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska), autorka esejów, felietonów, recenzji, wywiadów, fotoreportaży, utworów literackich i artystycznych wizualnych
Blog > Komentarze do wpisu

Marek Słomiak obchodzi jubileusz 50-lecia pracy twórczej

Uroczysty wieczór z Poetą i Jego poezją odbędzie się 18 grudnia 2018 r. w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Początek tego wydarzenia zaplanowano na godz. 18.00. 

Zapraszają: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji oraz Wydawnictwo Literackie „Atena”.

Jubileusz Marka Słomiaka objął swoim honorowym patronatem Prezydent Poznania.


Marek Słomiak, fot. i artoprac. Stefania Pruszyńska Marek Słomiak – urodził się i mieszka w Poznaniu. W latach 1972 – 1974 pełnił funkcję sekretarza zarządu Koła Młodych Związku Literatów Polskich w Poznaniu, a od 1974 do 1977 roku był prezesem zarządu Koła Młodych. W tym okresie z jego inicjatywy odbyły się: „Sympozjum Młodej Po­ezji Województw Zachodnich i Północnych” w Chodzieży (1974 r.) i „Ogólnopolska Wiosna Poetycka” w Jarocinie (1975 r.). Zarząd Główny Związku Literatów Polskich przyznał w 1975 roku  M. Słomiakowi roczne stypendium imienia Tadeusza Borowskiego. W okresie od 1973 do 1978 roku był redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Witryna Poetycka”, ukazującej się nakładem OKS „OdNowa” w Poznaniu. W  1973  roku założył Grupę Poetycką „OdNowa”, która definitywnie zakończyła swoją działalność w roku 1977. W 1978 roku zainicjował serię spotkań oraz wydawnictw pod wspólną nazwą „Salon Poetycki u Marka”, które odbywały się do 1990 roku, z przerwą na stan wojenny od grudnia 1981 roku do wiosny 1983 roku. Od 1980 do 1983 roku był członkiem Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie. W latach 1988 – 1989 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego ukazującego się w Poznaniu pisma literackiego młodych pn. „Tytuł”.

Debiutował zbiorem wierszy pt. „Próby liryczne” w grudniu 1968 roku. Opublikował kolejne zbiory poetyckie: „Czas” w 1974 roku, „Wobec czasu” w 1975 roku, „...a jednak o niej” – w 1981 roku  oraz „Słowo” – w 1987 roku. W Instytucie Wydawniczym „Świadectwo” ukazała się w  2011 roku książka poetycka jego autorstwa pt. „Powróćmy z długich samotnych podróży” oraz w tym samym wydawnictwie – książka poetycka pt. „Otwarte cykle czasu” w 2012 roku. A w 2013 roku nakładem Instytutu Wydawniczego „Świadectwo” ukazała się  jego książka poetycka pt. „Psalmy światłości strzegące”, która zdobyła nagrodę im. Ryszarda Milczew­skiego-Bruno za rok 2014. W roku 2016 wydał „Listy czasu jak słowa drżenie”. A owocem najnowszej inicjatywy wydawniczej, skupionej na twórczości  Marka Słomiaka,  jest zbiór Wiersze wybrane 1968 - 2018”, który ukazał się niedawno nakładem Wydawnictwa „Atena”.

Poeta zdobył również wiele wyróżnień i nagród w różnych konkursach poetyckich, m.in. „Konfrontacje 70”, „O beret OdNowy”, „O Pierścień Dąbrówki” itp.  Publikował swoją poezję w Polskim Radiu, w Telewizji Polskiej (w programie 2), w prasie literackiej i codziennej, m.in. w „Nurcie”, „Akancie”, „Okolicy Poetów”, „Protokole Kulturalnym”, „Radostowej” itp. Zamieścił również swoje wiersze w audycjach Radia Emaus. Drukował także w różnych almanachach poetyckich, takich jak: „Rysopis”,  „Studenckie Kluby i Grupy Poetyckie”.

Marek Słomiak jest członkiem Międzynarodowego Artystycznego Stowarzyszenia Tradycji Regionalnych i Narodowych „MA­STRiN” Wielkopolska – Unia Europejska w Poznaniu, nurtu EKO-ART, poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka”, kore­spondentem Miesięcznika Kulturalno-Społecznego „Teczka – Paris” (TECZKA) Association „Les Amis de C. K. Norwid” w Paryżu, a także – członkiem Zarządu Fundacji Literackiej Anny Elżbiety Zalewskiej w Poznaniu.

(OredGAI)

ArtFot: Stefania Pruszyńska

Na fotografii: Marek Słomiak podczas jednego ze spotkań Klubu Literackiego „Dąbrówka”


niedziela, 16 grudnia 2018, impresje

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: