Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu). Podaję tutaj statystyki Państwa wizyt (na podstawie danych otrzymywanych z Blox). Aktualna liczba wizyt w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee”: 7 177 236. W sumie - w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” i witrynach tematycznych: 9 641 630 ******* Gazeta Autorska „IMPRESJee” zajmuje na TOP 1000 Blox pierwsze miejsce popularności w kategoriach: PRASA i MEDIA oraz MEDIA. Dziękuję Państwu,Drodzy P.T. Czytelnicy, za zainteresowanie i zapraszam Państwa do kolejnych wizyt z lekturą w moich salonach - redaktor naczelna Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska), autorka esejów, felietonów, recenzji, wywiadów, fotoreportaży, utworów literackich i artystycznych wizualnych
Blog > Komentarze do wpisu

I człowiek posiadł Ziemię… O drodze donikąd albo do celu (1), Stefania Pruszyńska


Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać ze wszystkich książek. To dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek, zmagając się z przeszkodą, obnaża swoje ja i poznaje samego siebie Antoine de Saint-Exupéry, „Ziemia, planeta ludzi” (fr. Terre des hommes).

Od zarania dziejów człowiek, a zwłaszcza uprzywilejowany statusem majątkowym czy władzą, w różny sposób posługiwał się metodami ujarzmiania dążeń innych ludzi. Szczególnie zaś  tych, które miałyby być  oparte o wartości związane z wolnością obywatelską i jednostkową. Temu służyły np. niewolnicze podporządkowywanie czy zniewalanie zastraszaniem – wyjątkowo podstępne i zarazem skuteczne  formy manipulacji drugim człowiekiem i jego świadomością.

W dobie globalnej wioski taka i inne formy manipulacji są zdolne osłabiać kondycję moralną i intelektualną nie tylko jednostek czy  grup, lecz całych społeczeństw, czyniąc je podatnymi na zniewalanie. Współdziałanie z takimi metodami jest nieetyczne i co szczególne – może nawet skutkować podważeniem najszczytniejszych osiągnięć postępowej części ludzkości, bowiem  rozsiewanie atmosfery grozy wśród odbiorców i przekazywanie im tzw. teorii spiskowych czy selektywnie wybieranych li tylko informacji o katastrofach, klęskach bądź zagrożeniach na wielką skalę, na których najrozleglejszym rezonansie zależy ich nadawcom, jest praktyką czyniącą wiele spustoszeń w sferze ducha. Niewątpliwie zaś  jest przysługą czynioną wszystkiemu temu, co może hamować pożądane przez ludzi dobrej woli i demokratyczne społeczeństwa kierunki dialogu międzyludzkiego czy  międzynarodowego.

Rzeczywistość tymczasem jest wielobarwna. Nieadekwatna do niej jest więc dominacja treści negatywnych w różnych formach ich eksponowania. Skupianie się wyłącznie na takich treściach jest drogą donikąd. Jest przecież tyle pozytywnego do zauważenia, wzmacniającego ducha, zachęcającego każdego do aktywności i rozpoznań wielotematycznych.

(…) kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jeśli naprawdę z całych sił czegoś pragniesz, znaczy to, że pragnienie owo zrodziło się w Duszy Wszechświata. I spełnienie tego pragnienia, to twoja misja na Ziemi  Paulo Coelho, „Alchemik”.

To, co jest pozytywne i  może być przykładem pokonywania tego, co negatywne lub sygnalizowania potrzeby walki o pożądany dobrostan, w tym na początek ten związany z pogłębieniem świadomości, wiedzy, możliwości i wiary we wpływ każdego na sytuację − szczególnie sprzyja człowiekowi, jego kondycji zdrowotnej, intelektualnej, egzystencjalnej i ma największą szansę być zaczątkiem lub kontynuacją dobrych scenariuszy rozwoju osobistego, społeczeństwa,  własnego kraju, stosunków międzynarodowych, sytuacji na świecie. Rozbudza pragnienia polepszenia tego stanu spraw, który niepokoi lub doskwiera. Otwiera umysły i angażuje do działań koniecznych dla postępu w każdej dziedzinie.

 Stefania Pruszyńska


poniedziałek, 04 marca 2019, impresje

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: