Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu). Podaję tutaj statystyki Państwa wizyt (na podstawie danych otrzymywanych z Blox). Aktualna liczba wizyt w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee”: 7 150 097. W sumie - w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” i witrynach tematycznych: 9 605 945 ******* Gazeta Autorska „IMPRESJee” zajmuje pierwsze miejsce popularności w dwóch kategoriach: PRASA I MEDIA oraz MEDIA na TOP 1000 Blox. Dziękuję Państwu,Drodzy P.T. Czytelnicy, za zainteresowanie i zapraszam Państwa do kolejnych wizyt z lekturą w moich salonach - redaktor naczelna Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska), autorka esejów, felietonów, recenzji, wywiadów, fotoreportaży, utworów literackich i artystycznych wizualnych
piątek, 23 listopada 2018

 

Zapraszamy na najbliższe wydarzenia organizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 

W sobotę, 24 listopada, otwarcie tegorocznego Bigosu Nowogródzko- Wileńskiego po Wielkopolsku w Poznaniu.

W niedzielę, 25 listopada o godz. 15.00 w WTC,  ul. Bukowska 12 w Poznaniu  − koncert galowy polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wileńszczyzny.  Śpiewem i tańcem uczcimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Wstęp wolny.

W trakcie koncertu − 15-minutowy program o narodzinach polskiego boksu zaprezentuje Kresowa Sekcja Bokserska z Poznania, ukazując jedną z dyscyplin sportowych, która przyniosła Polsce wiele medali olimpijskich. Całość gali poprowadzi red. TVP Tomasz Wolny i Ryszard Liminowicz.

Pełny program Bigosu podajemy na załączonym plakacie i na stronie Towarzystwa Miłośników Wilna: www.wilniuki.pl

29 listopada – 2 grudnia 2018

Zbiórka darów dla Rodaków na Wileńszczyźnie. Zbieramy dary w sali przy Kościele Świętego Krzyża na Górczynie w Poznaniu w godz. 12.00 – 19.30. Prosimy przede wszystkim o: słodycze, trwałą żywność, środki czystości, przybory szkolne, książki, pluszaki itp.).

Można także dokonać wpłaty na konto: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej O/Poznań 61-772 Poznań, Stary Rynek 51, konto bankowe: nr 21 1020 4027 0000 1702 0322 5638  lub Caritas Archidiecezji Poznańskiej: konto bankowe: nr 70 1090 1362 0000 3602 2297. W tytule przelewu prosimy podać wspierany cel szczegółowy z dopiskiem „dla Rodaków na Wileńszczyźnie”.

18 grudnia 2018 − Koncert dla Wilnian. Poznań, Akademia Muzyczna,  Aula Nova,  godz. 17.00.

Więcej informacji na stronie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu: www.wilniuki.pl

(OredGAI, SP)

 poniedziałek, 19 listopada 2018 

A. Byłe drzewo, fot. Stefania Pruszyńska

Puszcza Białowieska, będąca unikatowym ekosystemem leśnym, w którym w znacznej mierze wciąż działają naturalne procesy ekologiczne, została – jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r., nakazująca wstrzymanie dalszej wycinki, była związana – jak przypomina Dries Kuijper – z naruszeniem wartości przyrodniczych Puszczy.

Ekologiczne konsekwencje wyrębów drzew w Puszczy Białowieskiej sięgają daleko poza obszary ich dokonywania. Zmieniły one strukturę krajobrazu i funkcjonowanie całego ekosystemu – stwierdzają naukowcy po analizie satelitarnych zdjęć puszczy.

Wpływ wycinki drzew na ekosystem Puszczy Białowieskiej sprawdzili prof. Grzegorz Mikusiński ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. Dries P.J. Kuijper, Jakub Witold Bubnicki i dr Marcin Churski z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz dr hab. Dorota Czeszczewik i dr hab. Wiesław Walankiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wyniki badań i wnioski opublikowali w czasopiśmie naukowym „Biological Conservation”.

„Dokonaliśmy pierwszych obiektywnych analiz dotyczących wydarzeń, jakie miały miejsce w Puszczy Białowieskiej. Przy okazji omawiamy spodziewane konsekwencje tej wycinki, powołując się na dostępną wiedzę i najnowsze wyniki badań naukowych”  podkreślił Grzegorz Mikusiński, główny autor badania.

Aby ocenić rozmiar i krajobrazowe efekty wyrębów sanitarnych związanych z gradacją kornika drukarza w polskiej części Puszczy Białowieskiej, Jakub Bubnicki wykorzystał zdjęcia satelitarne, zarejestrowane przez europejskiego satelitę Sentinel-2, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dostarcza on zdjęć o rozdzielczości na tyle dobrej, że pozwalają ocenić skalę zmian drzewostanu. Do porównań wybrano najlepsze zdjęcia, wykonane podczas bezchmurnych dni: 25 lipca 2015 i 9 czerwca 2018 r.

Według ich obliczeń powierzchnia, na której wycięto i wywieziono drzewa, wynosi co najmniej 675 hektarów, w tym  229 hektarów szczególnie cennych drzewostanów ponadstuletnich.

Autorzy analiz podkreślają, że konsekwencje wycinki nie ograniczają się jedynie do miejsc, w których ścięto drzewa.

W obszarach przylegających do wyrębów również pojawiają się konsekwencje działań człowieka. Biorąc to pod uwagę – okazuje się, że puszczański obszar, na którym dostrzegalne i stwierdzalne są konsekwencje wycinki, jest dużo większy.

„Gdy przyjmie się  na podstawie istniejących badań, że negatywny wpływ wyrębów jest odczuwalny dla gatunków typowo leśnych w odległości do 100 m od krawędzi wyrębu – to można mówić o oddziaływaniu na co najmniej 4073 ha lasów w Puszczy Białowieskiej” – mówi Grzegorz Mikusiński.

Usuwanie starych, spróchniałych drzew zmniejsza dostępność dziupli, pogarszając jakość siedlisk różnych gatunków, choćby ptaków. W przypadku rysi, objętych ścisłą ochroną gatunkową, wycinka i usuwanie martwych drzew powoduje takie zmiany w krajobrazie, które nie sprzyjają prowadzeniu polowań (rysie polują z zaskoczenia, a zalegające pnie to ich naturalny poligon).

Autorzy badania stwierdzają, że doszło do znacznego uszczerbku wartości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Ucierpiało zwłaszcza wiele gatunków chronionych  dyrektywami: ptasią i habitatową, stanowiącymi podstawę prawną ochrony tego obszaru Natura 2000.

„Co więcej – okazuje się, że wyręby zwiększyły stopień fragmentacji lasu o 26 proc. (w skali krajobrazowej), zmniejszając tym samym obszar mateczników, a więc lasów z bardzo niewielkim wpływem człowieka i często będących ważnymi ostojami wielu gatunków zwierząt” – podkreśla Jakub Bubnicki, który przeprowadził analizy przestrzenne.

Skomplikowanym relacjom pomiędzy organizmami lasów poświęcono już wiele badań, prowadzonych m.in. właśnie na terenie Puszczy Białowieskiej. Naukowcy wskazują, że ochrona tych związków i procesów jest nie mniej ważna niż ochrona samych gatunków czy siedlisk. Wyniki nowych badań dostarczają dowodów na to, że prowadzenie wyrębów oznacza również wpływ na relacje pomiędzy gatunkami.

„Najważniejsze, co wykazaliśmy  to fakt, że ekologiczny wpływ wyrębów wykracza daleko poza obszary, gdzie wycięto i usunięto drzewa. Dochodzi do tego poprzez zmianę struktury krajobrazu i wpływ na sposób funkcjonowania ekosystemu w szerszej skali, w skali krajobrazu”  komentuje dr hab. Dries Kuijper, biolog specjalizujący się w interakcjach między drapieżnikami a roślinożercami i roślinami.

Jak mówi, „obecność powalonych drzew sprzyja naturalnej regeneracji lasu: do takich okolic trudniej jest dotrzeć, a w dodatku większe jest tam ryzyko napotkania drapieżnika. Dlatego takich miejsc unikają zwierzęta kopytne, choćby jelenie, zgryzające młode drzewa”.

Autorzy analiz proponują rozwiązania, które pozwolą łagodzić ekologiczne szkody na terenie Puszczy Białowieskiej. „Po pierwsze, regenerację obszaru poddanego wycince należy pozostawić naturze”  piszą. Powstający tam samoczynnie las będzie bardziej odporny i lepiej przystosowany do lokalnych warunków klimatycznych. „Postulujemy zaprzestanie sztucznego zalesiania wyrębów oraz utworzenie parku narodowego na całym obszarze tego unikatowego obiektu przyrodniczego”  podkreśla prof. Mikusiński.

Puszczę uważa się za jeden z najlepiej zachowanych w Europie lasów nizinnych o charakterze zbliżonym do naturalnego. Polska część Puszczy Białowieskiej obejmuje 41 proc. jej całkowitej powierzchni. Park Narodowy to jedynie 17 proc. polskiej części Puszczy; 20 proc. Puszczy objęte jest ochroną w formie rezerwatów, a 63 proc. to lasy gospodarcze pozostające w zarządzie Lasów Państwowych jako leśny kompleks promocyjny. Cała polska część Puszczy Białowieskiej jest chroniona w ramach sieci Natura 2000.

Puszcza Białowieska będąca unikatowym ekosystemem leśnym, w którym w znacznej mierze wciąż działają naturalne procesy ekologiczne, została – jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r., nakazująca wstrzymanie dalszej wycinki, była związana  jak przypomina Dries Kuijper – ze wspomnianym naruszeniem wartości przyrodniczych Puszczy.

PAP - Nauka w Polsce, Anna Ślązak

zan/ ekr/

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl 

 

Fot. własna Redakcji Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl: Stefania Pruszyńska

Fot.: Byłe drzewo

Tytuł, podkreślenia, oprac. Redakcji Gazety Autorskiej „IMPRESJee”

 


„Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste” – podaje Markéta Zahradníková w książce „Bóg nie jest automatem do kawy. Rozmowa z księdzem Zbigniewem Czendlikiem”.

Cytat ten najprawdopodobniej  spadł mi prosto z nieba. Mam nadzieję... Metafora niezwykła. W tych czasach i zawsze – lustro...

Stefania Pruszyńska 


sobota, 17 listopada 2018

Jesienny dmuchawiec nieopodal wzbierającej oziminy

Jesienny dmuchawiec nieopodal wzbierającej oziminy.

Fot. (z 31 października 2018 r.): Stefania Pruszyńskaśroda, 14 listopada 2018

Orderem Orła Białego zostali uhonorowani pośmiertnie m.in.: Maria Skłodowska-Curie, Hilary Koprowski, Janusz Korczak, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński i Roman Dmowski. „Te osoby na przestrzeni stulecia w wyjątkowy sposób przysłużyły się Rzeczypospolitej” – mówił prezydent Andrzej Duda. Uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się w niedzielę na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezydent podkreślił, że to odznaczenia dla niezwykłych Polaków w wyjątkowym roku, roku stulecia odzyskania niepodległości. Zaznaczył, że zaproponował Kapitule Orderu Orła Białego, by w tym roku przyznać je w sposób wyjątkowy. „Aby przyznać je tym, którzy na przestrzeni stulecia w wyjątkowy sposób przysłużyli się Rzeczypospolitej, a tego wielkiego, wspaniałego odznaczenia nie dostali. Choć bez wątpienia każdemu z nich się ono należało” – powiedział.

„Pracowaliśmy rzeczywiście razem z kapitułą rok, aby te osoby wybrać, wyłonić, to było często długie dyskusje. Listy nazwisk Polaków, którzy dokonali różnych odkryć, różnych chwalebnych czynów. Albo takich, którzy po prostu pracowali dla ojczyzny i byli ludźmi wybitnymi. Ostatecznie przyjęliśmy za absolutnie jednogłośną zgodą kapituły - przy mojej rzecz jasna całkowitej aprobacie  że właśnie te osoby, którym te odznaczenia przed chwilą zostały wręczone, je otrzymają” – mówił prezydent.

Jak zaznaczył czasem „aż dziw brał”, że ktoś tak wielki i tak słynny Orderu Orła Białego do tej pory nie dostał. „Cieszę się, że Polska mogła ten brak uzupełnić, podkreślając tę niezwykłą rolę, jaką dany człowiek odegrał w polskim życiu publicznym, polskim życiu naukowym, w polskim życiu kulturalnym, czy w budowaniu po prostu polskiego społeczeństwa, czy w budowaniu polskiego państwa”  wymieniał Andrzej Duda.

Podkreślił, że odznaczone osoby pochodzą z „bardzo różnych dziedzin”. „Z bardzo różnych też środowisk, z bardzo różnych też grup narodowych tej wielkiej Rzeczypospolitej, wielu narodów, taką  jaką ona była w okresie tego stulecia. Ale wszyscy oni byli Polakami i nie ma wątpliwości, że są to ordery przyznane dla Polaków (…) dlatego, że każdy z nich, patrząc na życie, patrząc na zasługi dla Polski, dla świata, z całą pewnością był polskim patriotą” – zaakcentował prezydent.

Wśród uhonorowanych znaleźli się: abp Antoni Baraniak SDB  sekretarz i kapelan prymasów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, biskup pomocniczy gnieźnieński, a następnie arcybiskup metropolita poznański, sługa Boży Kościoła katolickiego; bp Juliusz Bursche  biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz niepodległościowy, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, więziony i torturowany przez hitlerowców, gorliwy patriota i męczennik II wojny.

Wyróżnieni zostali także: Ignacy Daszyński  polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego), marszałek Sejmu w latach 1928-1930, oraz Roman Dmowski  jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta, współzałożyciel, przywódca i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego. Ordery otrzymali także: ks. Szymon Fedorońko  duchowny prawosławny, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego, zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu; Halina Konopacka-Matuszewska  lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska, działaczka sportowa, malarka, poetka i dziennikarka, bohaterka akcji ratowania złota ze skarbca Banku Polskiego; a także Hilary Koprowski  lekarz, wirusolog i immunolog, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Na liście znaleźli się również: Janusz Korczak (Henryk Goldszmit)  pisarz, pedagog, lekarz, publicysta, działacz społeczny, wielki orędownik praw dziecka, ofiara Holocaustu; Wojciech Kossak  jeden z najbardziej znanych, cenionych i płodnych malarzy polskich, czołowy reprezentant nurtu historycznego i batalistycznego, major kawalerii Wojska Polskiego; Zofia Kossak-Szczucka  wybitna powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w okupowanej przez Niemcy Polsce, uczestniczka Powstania Warszawskiego; Leon Kryczyński (Mirza Najman)  prawnik, historyk, działacz społeczny, wybitny przedstawiciel społeczności Tatarów w Polsce; Kornel Makuszyński  prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy okresu międzywojnia oraz Olga Drahonowska-Małkowska  współtwórczyni i jedna z najbardziej zasłużonych działaczek polskiej gałęzi ruchu skautowego.

Ordery otrzymali ponadto: Andrzej Małkowski  działacz niepodległościowy, jeden z głównych twórców i teoretyków harcerstwa; Stanisław Mierzwa adwokat i działacz ruchu ludowego, jeden ze skazanych w procesie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego; Jędrzej Moraczewski polityk, działacz niepodległościowy, żołnierz Pierwszej Brygady Legionów Polskich, premier i minister w rządzie II RP; Leon Petrażycki  wybitny prawoznawca, socjolog prawa, filozof i działacz polityczny; Maciej Rataj  filolog klasyczny, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, marszałek Sejmu, pełniący obowiązki prezydenta RP, oraz Władysław Stanisław Reymont  jeden z najwybitniejszych i najpoczytniejszych prozaików polskich, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, społecznik i działacz patriotyczny; Maria Skłodowska-Curie  wybitna polska uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, fundatorka Instytutu Radowego w Warszawie.

Wyróżnieni też  zostali: Stanisław Sosabowski – działacz niepodległościowy, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, a następnie generał brygady Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, organizator i dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej – pierwszego oddziału tego typu w dziejach polskiego oręża; Baruch Steinberg – naczelny rabin Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu; Karol Szymanowski  wybitny kompozytor, pianista i pedagog, rektor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina), odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski, oraz Stefan Żeromski  pisarz, publicysta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski, nazywany „sumieniem narodu” i „sumieniem polskiej literatury”.

Odznaczenia odebrali członkowie rodzin i przedstawiciele instytucji muzealnych.

Prezydent nadał Order Orła Białego także Stefanowi Banachowi. To jeden z najwybitniejszych matematyków XX w., światowej sławy autor oryginalnych rozwiązań, twierdzeń i prawideł, twórca oraz lider, wraz z Hugonem Steinhausem, lwowskiej szkoły matematycznej. Jak poinformowano, odznaczenie ma zostać przekazane rodzinie w późniejszym terminie.

PAP - Nauka w Polsce, Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ sno/ zan/

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl

Tytuł własny redakcji Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (OredGAI)czwartek, 08 listopada 2018

 

9 listopada 2018 o godz. 18.00 (piątek – Bistro „Cezar”). Międzynarodowy Listopad Poetycki – XIII Turniej Wierszy o „Pierścień Dąbrówki”. Nagroda główna: rzeźba Kazimierza Rafalika. Jury przewodniczy dr Stefan Pastuszewski, redaktor „Akantu”. Wyróżnienia: m.in. „Kielnia Tadeusza Stirmera” wręczana przez Edytę Kulczak, „Chleb dla Poety” – rzeźba Marioli Kalickiej, Liquor benedictinorum z apteki „Pod złotym lwem”. Łucja Dudzińska – wyróżnienie grupy młodych pisarzy „Na krechę”. Poza decyzją jury liczne wyróżnienia: obrazy, obrazki, duże piwo od Antoniego i inne... Tekst do turnieju (jeden niepublikowany wiersz w 5 egz. A4) prosimy zgłaszać 16.30-17.30 w bistro. Na każdym egz. tekstu prosimy umieścić adres e-mailowy.

20 listopada 2018 o godz. 18.00 (wtorek). Wieczór z prozą Barbary Kęcińskiej-Lempki i Barbary Tylman. Kościański Odys – opowieść Jadwigi Czarnej o Adamie Tomaszewskim.

4 grudnia 2018 o godz. 18.00 (wtorek). Nowe książki w Klubie: Danuta E. Dachtera – „Moje Macondo”, Dariusz Kozdęba – „Widma i czereśnie”. Omówienie – dr Janusz Urbaniak.

11 grudnia 2018 o godz. 18.00 (wtorek – Bistro „Cezar”). Wieczór wigilijny Klubu Literackiego. Kolędy i piosenki – Alina i Krzysztof Galas. Wiersze – Józef Zdunek. Prosimy o wigilijne teksty i Boże Dary na stół.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński.

Klub Literacki „Dąbrówka”  w Piątkowskim Centrum Kultury PSM w Poznaniu.

(OredGAI)

Ilustracja graficzna: Oazy myśli, Stefania Pruszyńska


 

 

poniedziałek, 29 października 2018
niedziela, 21 października 2018
„Koloryt naszego świata wywodzi się ze stosunku do matki, a jego forma ze stosunku do ojca”  Antoni Kępiński

„Ten, kto wątpi w to, czy należy kochać rodziców, zasługuje na karę” – Arystoteles

„Jaką wdzięczność okażesz rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich dzieci” – Tales z Miletu

„Mój ojciec mawiał do mnie: Pokaż im, na co Cię stać, nie martw się, co z tego będziesz miał. Powiedz, że pracujesz za darmo i uczyń się bezcennym” – Clint Eastwood

„Upiększajmy naszym rodzicom wieczór ich życia tak, jak oni upiększali nasz świt” – N. Tommaseo

„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto matkę szanuje, ten jakby skarby gromadził”.  Mądrość Syracha

„Kobieta lepiej rozumie dziecko niż mężczyzna, ale psychicznie mężczyzna jest bardziej podobny do dziecka”   Friedrich Wilhelm Nietzsche

„Płacz cudzego dziecka rani uszy, płacz własnego – serce” – Ryszard Podlewski, „Rok z Vat-em”

„Kiedy brakuje nam ojca, sami go sobie znajdujemy” – Pascal Garnier, „Jak się ma twój ból?”

„Dom to wcale nie są ściany i sufity i podłogi, ale ręce naszej mamy” – Anna Kamieńska

„Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia” – Elizabeth Taylor

„Ten, kto traci szacunek do matki i ojca, ściąga na swoją głowę przekleństwo Boga” – ks. Jan Bosko

„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej” –  Zofia Kossak

„Wychowanie całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu kończy się nihilizmem” – Leszek Kołakowski  

„Człowiek ma obowiązek nauczyć swego syna zawodu, bo kto nie uczy swego syna zawodu – uczy go bycia złodziejem”  Talmud

„Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem” – Albert Einstein

„Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to” – Ivo Andrić

„Potężna jest miłość matki; gdybyś uczynił coś złego, nie potrafi Cię nienawidzić, bo jesteś owocem jej łona”  – Sofokles

 

Cytaty wybrała: Stefania Pruszyńska

Grafika: Liryk wielostrunny, Stefania Pruszyńska