Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu). Podaję tutaj statystyki Państwa wizyt (na podstawie danych otrzymywanych z Blox). Aktualna liczba wizyt w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee”: 7 150 097. W sumie - w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” i witrynach tematycznych: 9 605 945 ******* Gazeta Autorska „IMPRESJee” zajmuje pierwsze miejsce popularności w dwóch kategoriach: PRASA I MEDIA oraz MEDIA na TOP 1000 Blox. Dziękuję Państwu,Drodzy P.T. Czytelnicy, za zainteresowanie i zapraszam Państwa do kolejnych wizyt z lekturą w moich salonach - redaktor naczelna Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska), autorka esejów, felietonów, recenzji, wywiadów, fotoreportaży, utworów literackich i artystycznych wizualnych

* SALON: REDAKCJA GAZETY AUTORSKIEJ IMPRESJee. KONTAKT, INFORMACJE

poniedziałek, 22 sierpnia 2011

 

 REDAKCJA Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w rejestrze prasy, czasopism w Sądzie Okręgowym w Poznaniu)

Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee”, Szanowni Państwo, z satysfakcją informuję, że reprezentowana i prowadzona przeze mnie Redakcja IMPRESJee została nagrodzona przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – „Dziennikarskimi Koziołkami”, wręczonymi mi  9 maja 2017 r. podczas gali laureatów na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska) – redaktor naczelna,  realizatorka, właścicielka i wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl oraz Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl.

Biogram redaktorski i artystyczny redaktor naczelnej Stefanii Goleni (Stefanii Pruszyńskiej)

http://impresjee.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Biogram-Stefanii-Goleni-Stefanii-Pruszy%C5%84skiej-17.02.-2019.pdf

Stopka redakcyjna. Opracowanie graficzne: Stefania Pruszyńska


 

 REDAKCJA. WSPÓŁPRACA 

Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zaprasza do współpracy i informuje, że przyjmuje do publikacji: teksty starannie zredagowane i nie opublikowane w innych mediach i wyłącznie od ich Autorów w programie Word (czcionka Georgia, 12 punktów), priorytetowo − na zamówienie czy w ramach współpracy, zachęcając także  do współpracy; dotyczące różnych sfer kultury czy ekologii bądź tematyki społecznej, w tym: krytycznoliterackie i inne krytyczne, eseje, felietony, rozmowy, wywiady − wyłącznie od ich Autorów; w przypadku recenzji promotorskich, w tym przedruków recenzji np. z witryn Wydawców, Organizatorów, jeśli dotyczą podlegających sprzedaży:  książki, płyty, filmu lub innego dzieła lub pojedynczego wydarzenia komercyjnego czy  omawiającego  jedno z takich wydarzeń na bieżąco, w trakcie trwania cyklu − wyłącznie w ramach zapewnionego sponsorowania finansowego (odpowiednika reklamy ) na rzecz Wydawcy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” przez Wydawcę promowanych książek, płyt, filmu lub innych dzieł czy  Organizatora wydarzenia w toku. Materiały wizualne związane tematycznie z publikacją: fotografie, skany ilustracji (w formacie JPG) − wyłącznie od ich Autorów.  Natomiast plakaty (wraz z fotografiami lub bez fotografii)  wyłącznie w ramach umów o patronaty i reklamy − od Organizatorów wydarzeń lub ich upoważnionych Przedstawicieli.

Redakcja zastrzega sobie prawo do:   skracania, korekty materiałów publicystycznych i zmiany ich tytułu; niepublikowania  nadesłanych  materiałów. Redakcja wyjaśnia, że: materiały tekstowe czy wizualne o charakterze promocyjnym, nadsyłane z inicjatywy ich nadawców mogą być publikowane wyłącznie po zawarciu umowy z Wydawcą Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl o: reklamę bądź patronat medialny Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl

Wszelkie materiały autorskie redakcji (teksty, zdjęcia, grafiki) zamieszczone w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl oraz ZNAK LOGO chronione są przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl bez wiedzy Redakcji i ich Autora, bez zawartej umowy, w tym o publikację przedruku, stanowi naruszenie prawa i mocuje działania  wobec naruszającego prawo na drodze prawno-sądowej i windykacyjnej o należne dobra prawne i materialne. Podobnie jest niedopuszczalne jakiekolwiek użycie i zamieszczenie logo Gazety Autorskiej „IMPRESJee” bez zawarcia ważnej umowy pisemnej z Wydawcą Gazety Autorskiej „IMPRESJee”. Wyjątkami są przewidziane przez przepisy prawa sytuacje dozwolonego korzystania z materiałów publicystycznych w zakresie: 1. Cytowania fragmentów materiału Autora, pod warunkiem podania jego autorstwa: imienia, nazwiska czy pseudonimu i źródła publikacji; 2. Korzystania  z  publikacji wyłącznie na własne potrzeby (nie do publikowania, kopiowania etc.).

PRZEDRUKI, PATRONATY MEDIALNE, REKLAMY  Wydawca i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” zaprasza Państwa do poznania: 1. Warunków udzielania zgody na przedruk materiałów − licencji nieodpłatnych i odpłatnych; 2. Warunków uzyskiwania patronatów medialnych Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl; 3. Wstępnych warunków oferty preferowanych ogłoszeń reklamowych w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl 

PRZEDRUKI redakcja.impresjee.pl@onet.eu 1. Przedruk nieodpłatny. Wydawca i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” umożliwia nabycie prawa do jednorazowego nieodpłatnego przedruku materiału własnego Gazety Autorskiej „IMPRESJee” i do zamieszczenia go w jednym medium prasowym: internetowym  bądź drukowanym pod następującymi warunkami: Wyrażenia zgody przez Redakcję Gazety Autorskiej „IMPRESJee” na przedruk nieodpłatny − licencję  w medium Zamawiającego ten materiał; Zawarcia umowy pisemnej na przedruk; Przyjęcia w tej umowie przez Zamawiającego przedruk − zobowiązania do podania w podpisie materiału: imienia i nazwiska Autora i  źródła publikacji: Gazety Autorskiej „IMPRESJee”. Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” oczekuje ponadto od Redakcji, która opublikuje jako przedruk nieodpłatny materiał z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl); zawiadomienia o publikacji i  egzemplarza czasopisma wydawanego drukiem (ew. skanu publikacji); wyłącznie zawiadomienia o publikacji tego przedruku w medium elektronicznym. 2. Przedruk odpłatny. W sytuacji  niezgody Wydawcy i Redakcji Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl na nieodpłatną publikację przedruku materiału zamieszczonego w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee www.impresjeee.blox.pl, będzie wyznaczona opłata za licencję na przedruk. Zgoda Redakcji i Wydawcy na przedruk odpłatny, zawarcie umowy pisemnej na jednorazową  licencję oraz  zapłata w całości za nią przez Zamawiającego to warunki nabycia prawa do jednorazowego przedruku i publikacji nabytego materiału. Materiał opublikowany jako przedruk winien zawierać w podpisie: imię i nazwisko autora materiału i informację o źródle:  Gazety Autorskiej „IMPRESJee”.  Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” oczekuje od Redakcji, która opublikuje jako przedruk odpłatny materiał z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl: zawiadomienia o publikacji i dostarczenia egzemplarza czasopisma wydawanego drukiem (ew. skanu publikacji); wyłącznie zawiadomienia o publikacji tego przedruku w medium elektronicznym.

Uwaga!  Z oferty przedruków materiałów z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zarówno nieodpłatnych, jak i odpłatnych są wyłączone: Wszystkie opublikowane w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” utwory wizualne: fotografie reportażowe, artystyczne, obrazy, grafiki, rysunki, materiały wideo i nagrania filmowe; Utwory literackie i inne artystyczne (graficzne, wizualne). To wyłączenie tych utworów z oferty przedruków nie ogranicza jednak prawa do cytowania fragmentów tekstów na zasadach ogólnych (z przywołaniem źródła publikacji, podaniem imienia i nazwiska Autora, tytułu utworu, publikacji); Materiały tekstowe i inne będące już przedrukami z innych mediów czy  publikacje sponsorowane i reklamowe. Możliwe jest natomiast pozyskanie od Redakcji fotografii, lecz innych niż opublikowane (tematycznie związanych z nabywaną jako przedruk odpłatny publikacją tekstową Gazety Autorskiej „IMPRESJee”) jeśli takie fotografie pozostają jako zapas i jednocześnie stanowią własny materiał autorski Redakcji Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl, a nie pozyskany od innych Autorów.

 PATRONATY MEDIALNE. WYDAWCA i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” proponuje zainteresowanym promocją organizowanego przez Państwa wydarzenia, działalności  dwie podstawowe jej formy: patronat medialny i ogłoszenie reklamowe. Oferta dotyczy publikowania przygotowanych przez Państwa materiałów informacyjnych tekstowych, fotograficznych, graficznych dotyczących planowanych wydarzeń takich, jak: festiwal, konferencja naukowa itp., sztuka teatralna czy operowa, film, spotkanie promocyjne z prezentacją: wydanej przez Państwa książki drukowanej lub elektronicznej czy płyty.

PATRONAT MEDIALNY Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl

Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” zaprasza Państwa, będących Przedstawicielami firm, instytucji, fundacji i stowarzyszeń, do zawierania umów o promocję w ramach patronatu Gazety Autorskiej „IMPRESJee” nad organizowanymi przez Państwa wydarzeniami (zarówno ze wstępem wolnym, jak i komercyjnymi), wydaną książką, płytą, filmem itp. Warunkiem wstępnym uzyskania patronatu Gazety Autorskiej „IMPRESJee”  jest  nadesłanie wniosku o patronat na jeden z adresów: redakcja.impresjee.pl@onet.eu We wniosku należy podać: informacje o wydarzeniu, jego charakterze, terminie, miejscu, uczestnikach i Organizatorze (nazwa Organizatora, adres, nr tel. kontaktowego, adres poczty elektronicznej, osoba upoważniona). Wniosek należy złożyć jak najwcześniej, najpóźniej zaś miesiąc przed wydarzeniem. Wnioskodawca w odpowiedzi na złożony wniosek otrzyma niezwłoczną informację o decyzji Wydawcy.

W ramach umowy o patronat

Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl opublikuje  dostarczone przez Organizatora materiały informacyjne i graficzne czy fotograficzne dotyczące planowanego wydarzenia. Wcześniej zaś przekaże Organizatorowi logo Gazety Autorskiej „IMPRESJee” w ramach umowy o patronat i  zezwoli na jego publikację,  wymagając tej publikacji logo  na plakatach i wszystkich innych materiałach prezentowanych publicznie czy drukowanych zaproszeniach. Logo Gazety Autorskiej „IMPRESJee”  będzie udostępnione Organizatorom wyłącznie do publikacji w tych materiałach pod informacją: Patron medialny. Organizator zaś w zamian za patronat  medialny Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl przyjmuje na siebie zobowiązanie do: dostarczenia  redakcji  materiałów do publikacji (i np. egzemplarza książki, płyty, objętych patronatem Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl) zapewnienia przedstawicielowi redakcji Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl miejsca na wydarzeniu; wymienienia nazwy patrona medialnego − Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl podczas wydarzenia; zamieszczenia znaku logo patrona medialnego − Gazety Autorskiej „IMPRESJee” na wszystkich materiałach związanych z wydarzeniem;

Uwaga! Do publikacji patronackich i innych przyjmowane są materiały: tekstowe − wyłącznie w programie Word (czcionka Georgia, 12 punktów); fotografie i ilustracje − wyłącznie w formacie JPG. Za materiały i prawa autorskie i pokrewne  do nich, a także  treści,  w tym szczegółowe informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Organizatorów do publikacji  i  opublikowanych w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl w ramach umowy  o patronat medialny nad wydarzeniem  – odpowiadają  wyłącznie Organizatorzy.

Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zastrzega sobie prawo do odmowy  przyjęcia patronatu bez uzasadniania tej decyzji.

REKLAMY. Wstępna oferta Ogłoszenia reklamowego w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl obejmuje: 1. Artykuł lub wywiad – na zlecenie lub gotowe (z 2-3 fotografiami dostarczonymi przez reklamującego swoją firmę, instytucję, organizację, produkt, towar lub zleconych do wykonania albo bez fotografii). W ramach reklamy w Portalu Autorskim IMPRESJee.pl www.impresjee.pl zostaną opublikowane: artykuł lub wywiad, zdjęcia, a pod artykułem lub wywiadem zostaną zamieszczone: znak logo, nazwa i adres firmy, instytucji oraz opis: ogłoszenie reklamowe (lub promocja czy ogłoszenie promocyjne). Do tej propozycji włączona jest także gotowa recenzja przygotowana przez Wydawcę o wydanej książce, płycie itp. 2. Ogłoszenie drobne − zapowiedź. Oferta dotyczy wyłącznie publikacji  informacji tekstowych i programów. 3. Sponsoring na rzecz wydawcy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl ze stałym comiesięcznym wpływem środków w zamian za roczną reklamę firmy, instytucji, organizacji − w ramach umowy sponsoringowej. Możliwe są także dłuższe lub krótsze terminy tej formy umowy, jednak nie krótsze niż na okres 3 miesięcy. Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zastrzega sobie prawo  do wyboru oferentów umowy sponsoringowej.   4. Gotowy baner firmy, ogłoszenie graficzne (to drugie może być zlecone redakcji).

Korespondencję sygnalizującą wolę zawarcia umowy sponsoringowej ze wstępnymi postanowieniami ofertowymi (na jaki czas, proponowane kwoty, rodzaj reklam − ich form, objętości), a także innych reklam  należy słać drogą e-mailową: redakcja.impresjee.pl@onet.eu Na nadesłaną korespondencję, konkretyzującą  Państwa oczekiwania czy zamiar zamieszczenia reklamy w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox. pl zostanie wysłana odpowiedź. Przygotowanie reklamy i publikacja ogłoszenia  reklamowego   nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy pisemnej przez Zamawiającego reklamę z Wydawcą Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl i dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty  za reklamę według umowy  i  w sposób zdefiniowany w umowie. 

Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl i jednocześnie Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl,  informuje, że: ⇒ wyklucza z oferty reklamy zasłaniające publikacje (typu: zwiń, rozwiń); ⇒  za treści reklam zamieszczanych w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl (czy Portalu Autorskim IMPRESJee.pl www.impresjee.pl) odpowiada wyłącznie Zamawiający reklamę; ⇒ zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia reklamowego − reklamy. Wpis zaktualizowano 7 maja 2018 r. o godz. 18.48 Szanowni P.T. Czytelnicy!
Miło mi powitać Państwa i zasygnalizować tematykę Gazety Autorskiej „IMPRESJee”, która jest związana z szeroko rozumianą kulturą. 
Ramy nadają jej działy – Salon: Krużganki Kultury, Salon: Obserwatorium, dział: Akcje własne Redakcji, we współpracy i wsparcie akcji  oraz Patronaty medialne, Salon Informacyjny, Dialogu i Komunikatów, Salon: Odkrywcy, Badacze, Innowatorzy w Nauce Polskiej.
 
 
 
 Salon: KRUŻGANKI KULTURY. Tematyka literacka i okołoliteracka czy  związana z teatrem, filmem, muzyką  – to ogromne i niezwykle interesujące  obszary. Z punktu widzenia  historycznego czy  komentatorskiego, krytyki – te obszary skłaniają do wielu rozpoznań, aktywności intelektualnych, literackich.  W tym Salonie i nie tylko w tym  znajdą Państwo  eseje, felietony,  wywiady, rozmowy, reportaże, recenzje, fotoreportaże  na wybrane tematy  z  szeroko rozumianej  kultury.
  
 
Salon: OBSERWATORIUM.  Publikacje wielu gatunków na wybrane  tematy okołokulturalne, związane  z nauką, środowiskiem, ekologią i społeczeństwem. 
 

 

Zapraszam Państwa  również do odwiedzin
moich artystycznych witryn autorskich: 

 


 Ilustracja graficzna: Stefania Pruszyńska


środa, 17 sierpnia 2011Informuję Państwa, Szanowni P.T. Czytelnicy,  o witrynach specjalnych oraz tematycznych (podstronach) redagowanej przeze mnie Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl.

Witryny specjalne poświęcone projektom „Civitas Christiana” pod kier. dra Ferdynanda Froissarta:  Kodeks nauczyciela oraz Kodeks ucznia – z moim udziałem, bowiem przyjęłam nad nimi rolę patronacką w ramach mojej gazety i sprawowałam rolę partnera merytorycznego: Stefania Golenia Pruszyńska. Publikacje w tych witrynach to przedruki materiałów z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl.

Witryny tematyczne, specjalne: Wystawy MASTRiN, w tym:  Harmonia 2011, zorganizowana z okazji Roku Czesława Miłosza w Pałacu Działyńskich w Poznaniu i inne ekspozycje MASTRiN. Witryna poświęcona publikacjom patronackim  Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl   nad wystawami MASTRiN, zawierająca przedruki materiałów z witryny głównej Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl. Kolejne to witryna: Romowie - Kultura, Spotkania –publikuję w niej sygnały odsyłające do moich artykułów związanych z kulturą i społecznością romską oraz zamieszczam przedruki tematycznie związanych materiałów z witryny głównej Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl; Festiwal Filmów Niezależnych „Wyścig Jaszczurów”. W niej znajdą Państwo informacje o festiwalu, np. z 3. edycji (w 2011 roku) – wywiad  z laureatem Januszem Kłosińskim, reżyserem filmu „Sen o czerwonym dywanie”, 4. edycji 2012  „Złoty Jaszczur” dla filmu „Liberta” Leszka Ciechońskiego i Agnieszki Elbanowskiej. 5. edycja 2013. Z filmem Leszka Ciechońskiego „Tumult nad Łodzią”; 6. edycja festiwalu -  2014 rok. Zdobywcami „Jaszczura” w 2014 r. zostali ex equo twórcy filmów: Janina Matejuk za film „Ciekawy jest ten świat” oraz Kazimierz Miler i Jan Pera za film „Gitarowy piknik w Dziekanowicach”. Wyróżniono także film Adama Sikorskiego „Jeżeli zapomnimy o nich”. W kategorii: Fotografia pierwszą nagrodę zdobył Jerzy Kozioł. Informacje o 7. edycji festiwalu i kolejnych są dla Państwa dostępne w witrynie.  

Oprócz Gazety Autorskiej „IMPRESJee” i Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl prowadzę i realizuję dwie własne autorskie witryny artystyczne: Poezja Stefania Pruszyńska oraz ArtGrafPoeFoto – Stefania Pruszyńska. Zostały one założone  jak  Gazeta Autorska „IMPRESJee” pod hasłem:  impresje (widocznym pod każdą publikacją), lecz  stanowią odrębne całości. Są ogólnodostępne do lektury i poznawania. W witrynie poetycko-graficznej  prezentuję niektóre z moich utworów poetyckich i innych literackich, prozy literackiej, satyrycznych i satyropodobnych czy graficznych.  Polecam uwadze Państwa te treści mojego autorstwa i podobnie  – utwory wizualne. 

A oto witryny-podstrony Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl, które  zamknęłam we wrześniu 2016 roku:  Lustrandia, MITAM, Elvisowi Presleyowi oraz Czesławowi Niemenowi.

Większość treści z tych witryn to przedruki z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox. Zatem można je znaleźć w portalu głównym gazety.

Stefania Golenia Pruszyńska

Wpis zaktualizowano 1 maja 2018 r.