Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
| < Wrzesień 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee”(nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu), Słonecznie Was zapraszam do odwiedzin Salonów mojej gazety, życząc inspirującej i miłej lektury - Redaktor naczelna. Statystyki Gazety Autorskiej „IMPRESJee”. * Liczba wizyt: 6 726 381 ** Liczba wizyt (w gazecie i podstronach): 9 020 659. W Blox na TOP 1000 Gazeta Autorska „IMPRESJee” na pierwszym miejscu popularności w kategorii: Media.

* SALON: REDAKCJA GAZETY AUTORSKIEJ IMPRESJee. KONTAKT, INFORMACJE

poniedziałek, 22 sierpnia 2011

 

 REDAKCJA Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w rejestrze prasy, czasopism w Sądzie Okręgowym w Poznaniu)

Redaktor naczelna: Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska)


 

 

 

Szanowni P.T. Czytelnicy,

Miło mi powitać Państwa w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” i poinformować w zarysie o  jej tematyce oraz zaprosić do lektury.

Ramy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl  zarejestrowanej w rejestrze czasopism w SO pod numerem 2190 w Poznaniu tworzą działy związane z szeroko rozumianą kulturą. Otwiera je dział: Akcje własne Redakcji i we współpracy. Patronaty medialne, a kolejne to Salony: Krużganki kultury, Obserwatorium, Redakcja, Informacyjny, Publikacji o nauce w Polsce i odkryciach oraz Artłąka.

Kilka refleksji o  naszym ojczystym języku polskim

Wysoko cenię piękno i wartości wielobarwnego języka polskiego. To niesłychanie plastyczny język literacki wielu gatunków,  język  świadomości wrażliwej i kreatywnej. To indywidualny język twórców i osobowości twórczych. Język dzieł literackich,  pamiętników, dzienników i  sztuki  epistolograficznej, dzisiaj  już rzadkiej.  To również język, który ma  regionalne, gwarowe odmiany,  tradycję i historyczne  formy.  Język  współczesny – licznych seminariów, konferencji, wykładów, spotkań i  język tłumaczy literackich, a i  język  potoczny, który  przenika do  sztuki, dzieł, utworów. Język teoretyków wielu dziedzin  i różnych środowisk zawodowych. To także język nauki, poddany wpływom innych języków, wytwarzający własne nazewnictwo. I ten język   urzędowych komunikatów i praktyki prawnej czy urzędowej – tak silnie  związany z ludzkimi sprawami, a tak sformalizowany.

Jakże wielką rolę i zasługę  ma język polski przekazów literackich w  rozwoju kultury, duchowym, zawodowym  i osobistym Polaków. Jak ogromną miała moc polska mowa, polskie słowo pisane i słowo wpisane w  tradycję religijną i modlitwę w podtrzymaniu polskości  i  ducha  walki  o  niepodległość  w czasach zaborów,  zniewolenia.  Od wieków  język polski jest przejawem patriotyzmu Polaków w Polsce i tam,  gdzie  Polacy i ich potomkowie  w oddali od Ojczyzny przebywają lub   żyją,  hołubiąc  swoją polskość  polską  mową, polskim słowem, pamięcią o polskich przodkach, historii Polski i polskiej kulturze.

 Redaktor naczelna

Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska)

 

REDAKCJA Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl

Kontakt:

E-mail:  sekretariat.red.impresjee@onet.pl

   Przyjmuje do publikacji:

Teksty publicystyczne (w programie Word) i materiały wizualne (w formacie JPG) wyłącznie od ich Autorów, starannie zredagowane i nie opublikowane w innych mediach, priorytetowo - zamówione. 

Teksty  literackie, recenzje literackie i in. − w trybie umów indywidualnych, na zaproszenie bądź jako propozycja Autorów. 

_______________________________________

Wszelkie materiały autorskie (teksty, zdjęcia, grafiki) zamieszczone w portalu Gazety Autorskiej „IMPRESJee” i newsletterach oraz znak logo chronione są przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” bez wiedzy Redakcji i ich Autora, bez zawartej umowy, w tym  o publikację przedruku, stanowi naruszenie prawa i mocuje działania  wobec naruszającego prawo na drodze prawno-sądowej i windykacyjnej o należne dobra prawne i materialne.

Wyjątkami są przewidziane przez przepisy prawa sytuacje dozwolonego korzystania z materiałów w zakresie:

1. Cytowania fragmentów materiału Autora, pod warunkiem podania jego autorstwa: imienia, nazwiska czy pseudonimu i źródła publikacji;

2. Korzystania  z  publikacji wyłącznie na własne potrzeby (nie do publikowania, kopiowania etc.).

________________________________________

Wydawca i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zaprasza Państwa do poznania:

1. Warunków udzielania zgody na przedruk materiałów − licencji;

2. Warunków uzyskiwania i realizacji patronatów medialnych;

3.  Warunków wstępnych dotyczących reklam. 

________________________________________

PRZEDRUKI

E-mail: sekretariat.red.impresjee@onet.pl

 

1. Przedruk nieodpłatny

Wydawca i Redakcja  Gazety Autorskiej „IMPRESJee”

Umożliwia nabycie prawa do jednorazowego nieodpłatnego przedruku materiału z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” i do zamieszczenia go w jednym medium prasowym: internetowym  bądź drukowanym pod następującymi warunkami:

a. Wyrażenia zgody przez Redakcję Gazety Autorskiej „IMPRESJee” i Autora materiału na przedruk nieodpłatny w medium Zamawiającego ten materiał;

b. Przyjęcia przez Zamawiającego przedruk zobowiązania do podania w Jego medium źródła publikacji i imienia oraz nazwiska Autora materiału pozyskanego z Gazety Autorskiej „IMPRESJee”.

2. Przedruk odpłatny

W sytuacji  niezgody Autora na bezhonoraryjną publikację przedruku   materiału Jego autorstwa, zamieszczonego w Gazecie  Autorskiej „IMPRESJee” i wyznaczenia przez Niego kwoty żądanego honorarium – Redakcja Portalu Autorskiego udzieli zgody na przedruk materiału wyłącznie po zapłacie przez Zamawiającego przedruk − honorarium Autorowi, sama wymagając pod publikacją tego przedruku podania informacji o źródle tego materiału  i Autorze (imię i nazwisko).

Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” oczekuje   od Redakcji, która opublikowała przedruk w medium drukowanym — egzemplarza czasopisma, a zawiadomienia o publikacji tego przedruku (wg umowy licencyjnej)  przez Redakcję  medium elektronicznego lub administratora portalu (najpóźniej 3 miesiące od daty publikacji).

Uwaga! Z oferty przedruków są wyłączone: wszelkie opublikowane utwory wizualne i artystyczne (fotografie: reportażowe i artystyczne, obrazy, grafiki, rysunki) oraz wszelkie materiały będące  już przedrukami czy publikacjami sponsorowanymi, reklamowymi. 

________________________

 PATRONATY MEDIALNE I REKLAMY

E-mail: sekretariat.red.impresjee@onet.pl

WYDAWCA Gazety Autorskiej „IMPRESJee” ⇒ Proponuje dwie formy promocji do wyboru: patronat medialny lub reklama. 

 

I. PATRONAT MEDIALNY 

Wydawca i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee”

Zaprasza Organizatorów wydarzeń, Wydawców, Autorów,  Przedstawicieli Artystów - Menedżerów do współpracy promocyjnej w formie patronatu. Wniosek  należy słać na adres: sekretariat.red. impresjee@onet.pl 

We wniosku oznakowanym w nagłówku listu hasłem: PATRONAT prosimy podać: informacje o wydarzeniu, jego charakterze, terminie, miejscu, uczestnikach i Organizatorze (nazwa Organizatora, adres, nr tel. kontaktowego, adres poczty elektronicznej, osoba upoważniona). Wniosek należy złożyć  w czasie umożliwiającym realizację obustronnych zobowiązań, najpóźniej miesiąc przed wydarzeniem

W ramach umowy o patronat

Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” opublikuje materiały informacyjne o wydarzeniu

Organizator opublikuje znak logo IMPRESJee.pl jako patrona: na plakatach i wszystkich innych materiałach prezentowanych publicznie czy drukowanych zaproszeniach. Logo Gazety Autorskiej „IMPRESJee” będzie udostępnione Organizatorom wyłącznie do publikacji na tych materiałach i z oznakowaniem: Patron medialny.

Za materiały i prawa autorskie i pokrewne  do nich, a także  treści,  w tym szczegółowe informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Organizatorów do publikacji  i  opublikowanych w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee”  w ramach umowy  o patronat medialny nad wydarzeniem  – odpowiadają  wyłącznie Organizatorzy.

Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” zastrzega sobie prawo do odmowy  przyjęcia patronatu bez uzasadniania tej decyzji.

II. REKLAMY w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” 

Wydawca

⇒ Zaprasza Państwa do zawierania umów o  zamieszczanie publikacji ogłoszeniowych, reklamowych  firmy i  jej  marki,  usług, towarów rynkowych, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez ośrodki, centra bądź stowarzyszenia czy indywidualnych organizatorów, wydawców książek, płyt itp.  Zgłoszenie potrzeb promocyjnych i reklamowych, opatrzonych nagłówkiem: Reklama 1, prosimy kierować wyłącznie w drodze korespondencji służbowej pod adres: sekretariat.red.impresjee@onet.pl. Skontaktujemy się z Państwem, by  uzgodnić konieczne do realizacji warunki i szczegóły. 

 Proponuje Państwu także atrakcyjną formę autoprezentacji i popularyzacji Państwa marek: znaku logo, nazwy i adresu firmy, instytucji itp. w postaci artykułu lub wywiadu.

Zgłoszenie reklamy (wywiad, artykuł, ze zdjęciami lub bez zdjęć) należy słać pod adres: sekretariat.red.impresjee@onet.pl i opatrzyć nagłówkiem: Reklama 2. Pod publikacją będą zamieszczone i wyeksponowane wg umowy: znak logo, nazwa i adres Państwa firmy. Czas  prezentowania tego materiału  na portalu, częstotliwość jego wznawiania − według umowy (czas minimalny - 3 miesiące). 

Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” informuje, że:

Z reklam wykluczane są  zasłaniające publikacje (zwijane, rozwijane);

Zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia  reklamy bez konieczności uzasadniania takiej decyzji;

Nie odpowiada za treść reklam i nie udziela żadnych informacji na ich temat, sugerując kontakt z przedstawicielami organizacji czy firmy, których reklamy dotyczą. 

(Informacje zaktualizowano 17 lutego 2017 r.)Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee”, Miło mi powitać Państwa i zasygnalizować tematykę Gazety Autorskiej „IMPRESJee”, która jest związana z szeroko rozumianą kulturą.
Ramy nadają jej działy
 *Salon: Krużganki Kultury, 
*Salon: Obserwatorium,
*Salon: ArtŁąka,
 mający barwy mojego twórczego mówienia do świata.
Kolejne to
Dział: Akcje własne Redakcji, we współpracy i wsparcie  akcji  oraz Patronaty medialne,
*Salon Informacyjny, Dialogu i Komunikatów,
*Salon: Odkrywcy, Badacze, Innowatorzy w Nauce Polskiej.
 
 

Salon: KRUŻGANKI KULTURY. Tematyka:  literacka, i okołoliteracka, teatru, filmu czy muzyki  – to ogromne i niezwykle interesujące  obszary. W tym Salonie znajdą Państwo  wybrane tematy i  wydarzenia  w dziedzinie kultury, dotyczace  jej twórców czy ich dzieł.
  

 
Salon: OBSERWATORIUM. Wybrane  tematy okołokulturalne i  związane  z nauką, ekologią i  społeczeństwem. 

Salon: ARTŁĄKA. Utwory mojego autorstwa: poetyckie, satyryczne, aforyzmy, proza poetycka, grafiki, fotografie, w tym niektóre wiersze ze zbioru poetyckiego „Szepty dalekobieżne” (wydanej w 2009 r. w San Francisco), wspomnienia.

 

Zapraszam Państwa do odwiedzin moich witryn autorskich: 

 

Poezja, Stefania Pruszyńska 

ArtGrafPoeFoto   

 

Oprac. graficznie: Stefania Pruszyńska