Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu). Podaj tutaj statystyki Pastwa wizyt (na podstawie danych otrzymywanych z Blox). Aktualna liczba wizyt w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee”: 7 150 097. W sumie - w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” i witrynach tematycznych: 9 605 945 ******* Gazeta Autorska „IMPRESJee” zajmuje pierwsze miejsce popularnoci w dwch kategoriach: PRASA I MEDIA oraz MEDIA na TOP 1000 Blox. Dzikuj Pastwu,Drodzy P.T. Czytelnicy, za zainteresowanie i zapraszam Pastwa do kolejnych wizyt z lektur w moich salonach - redaktor naczelna Stefania Golenia (Stefania Pruszyska), autorka esejw, felietonw, recenzji, wywiadw, fotoreportay, utworw literackich i artystycznych wizualnych

AKCJE REDAKCJI I WE WSPӣPRACY, WSPARCIE AKCJI oraz PATRONATY MEDIALNE

pitek, 23 listopada 2018

Zapraszamy na najblisze wydarzenia organizowane przez Towarzystwo Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej

W sobot, 24 listopada,otwarcie tegorocznego Bigosu Nowogrdzko- Wileskiego po Wielkopolsku w Poznaniu.

W niedziel, 25 listopadao godz. 15.00 w WTC, ul. Bukowska 12 w Poznaniu −koncert galowy polskiego Zespou Pieni i Taca „Ojcowizna” z Wileszczyzny. piewem i tacem uczcimy 100-lecie Odzyskania Niepodlegoci. Wstp wolny.

W trakcie koncertu − 15-minutowy program o narodzinach polskiego boksu zaprezentuje Kresowa Sekcja Bokserska z Poznania, ukazujc jedn z dyscyplin sportowych, ktra przyniosa Polsce wiele medali olimpijskich. Cao gali poprowadzi red. TVP Tomasz Wolny i Ryszard Liminowicz.

Peny program Bigosu podajemy na zaczonym plakacie i na stronie Towarzystwa Mionikw Wilna: www.wilniuki.pl

29 listopada – 2 grudnia 2018

Zbirka darw dla Rodakw na Wileszczynie.Zbieramy dary w sali przy Kociele witego Krzya na Grczynie w Poznaniu w godz. 12.00 – 19.30. Prosimy przede wszystkim o: sodycze, trwa ywno, rodki czystoci, przybory szkolne, ksiki, pluszaki itp.).

Mona take dokona wpaty na konto:Towarzystwo Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej O/Pozna 61-772 Pozna, Stary Rynek 51, konto bankowe: nr 21 1020 4027 0000 1702 0322 5638 lub Caritas Archidiecezji Poznaskiej: konto bankowe: nr 70 1090 1362 0000 3602 2297. W tytule przelewu prosimy poda wspierany cel szczegowy z dopiskiem „dla Rodakw na Wileszczynie”.

18 grudnia 2018 − Koncert dla Wilnian.Pozna,Akademia Muzyczna, Aula Nova, godz. 17.00.

Wicej informacji na stronie Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej Oddzia w Poznaniu: www.wilniuki.pl

(OredGAI, SP)poniedziaek, 07 maja 2018

Organizacja Narodw Zjednoczonych do spraw Wyywienia i Rolnictwa (FAO), Fundusz Narodw Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) oraz wiatowy Program ywnociowy (WFP) komunikuj, e sabe opady deszczu w regionach pasterskich poudniowej Mauretanii, pnocnego Senegalu, czci Mali, Nigru, Burkina Faso i Czadu doprowadziy do zrujnowania upraw i strat w hodowli. Sytuacj pogarsza intensyfikacja walk i rosncy brak bezpieczestwa w tym regionie, co ogranicza dostp do podstawowych usug i rde utrzymania. Dziesitki tysicy osb musiay ucieka ze swoich domw. Potrzebna bdzie pomoc ywnociowadla 5 mln ludzi. Zagroonych jest te 1,6 mln dzieci.

Genewa/Dakar, maj 2018 r. – Susza, wysokie ceny ywnoci i konflikt mog spowodowa, e miliony ludzi w niektrych czciach regionu Sahelu (Afryka Zachodnia) bd cierpie z godu, ostrzegaj trzy organizacje:UNICEF, FAO i WFP.Wkrtce 5 mln ludzi bdzie wymagao pomocy. Szacuje si, e nadchodzcy czas bdzie najgorszy od czterech lat pod wzgldem dostpu do ywnoci. Zazwyczaj rodziny wyczerpuj zapasy poywienia midzy czerwcem, a wrzeniem. Obecne dane wskazuj, e wiele rodzin ju w kwietniu wyczerpao swoje zapasy.

„Rodziny ograniczaj liczb posikw w cigu dnia, a dzieci przerywaj nauk”– mwiAbdou Dieng,dyrektor regionalny WFP na Afryk Zachodni o rodkow. To oznaki nadchodzcej katastrofy, ktrej wiat nie moe dalej ignorowa.

W szeciu krajach ponad 1,6 mln dzieci jest zagroonych cikim ostrym niedoywieniem. To o poow wicej ni podczas ostatniego duego kryzysu ywnociowego w regionie Sahelu w 2012 r. Brak bezpieczestwa ywnociowego, niewaciwe praktyki ywieniowe matek i maych dzieci, brak dostpu do czystej wody s takimi samymi przyczynami wysokiego poziomu niedoywienia wrd dzieci, jak konflikt zbrojny czy masowe przesiedlenia ludnoci.

„To wstrzsajce, e co roku te same matki zgaszaj si ze swoimi dziemi do orodkw zdrowia, szukajc pomocy w leczeniu niedoywienia. W tym roku ich liczba jest jeszcze wiksza” –powiedziaa Marie-Pierre Poirier, dyrektor regionalna UNICEF na Afryk Zachodni i rodkow. Moemy przerwa to bdne koo, jeli zainwestujemy w budowanie odpornoci rodzin, spoecznoci i wadz na podobne kryzysy w przyszoci. Powinni mie narzdzia do zapobiegania i lepszego radzenia sobie z tak sytuacj.

„Budowanie odpornoci jest jednym z najwaniejszych celw FAO. Wsparcie dla pasterzy i rolnikw umoliwi stabilizacj w regionie Sahelu teraz i w przyszoci. Pomoc pozwoli im lepiej radzi sobie z kryzysem wynikajcym m.in. ze zmian klimatycznych czy konfliktw zbrojnych” – stwierdzia Coumba Sow,koordynator FAO w Afryce Zachodniej i regionie Sahelu.

UNICEF, FAO i WFPopracoway wsplny plan dziaania,aby w najbliszym czasie nie pomoc ywnociow i walczy z niedoywieniem. Podejmowane s rwnie dziaania, ktre w perspektywie dugofalowej maj umoliwi wykorzystanie lokalnych zasobw ywnoci, a take uatwi dostp do opieki medycznej oraz innych usug kluczowych dla zdrowia i rozwoju dzieci.

Te trzy organizacje apeluj o pilne wsparcie, aby walczy z pogarszajc si sytuacj w regionie Sahelu.WFP apeluje o 284 mln dolarw na pomoc ywnociow dla 3,5 mln osb. FAO szacuje, e potrzeba 128 mln dolarw, z czego 45 mln na natychmiastowe dziaania pomocowe dla 2,5 mln pasterzy i rolnikw. Z kolei UNICEF apeluje o 264 mln dolarw niezbdnyciuh, aby dotrze z pomoc do 989 000 dzieci zagroonych cikim ostrym niedoywieniem, a take dostarczy czyst wod i materiay edukacyjne do koca roku. UNICEF Polska docza do apelu.

Pomc mona przekazaniem darowizny na stronie UNICEF Polska: unicef.pl/afryka

(oredGAI)


Publikuj t informacj prasow, ktr nadesaa wraz z pozdrowieniami dr Monika Kacprzak, rzecznik prasowy UNICEF Polska, liczc, e wrd Pastwa, Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej„IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl (nr 2190 w rejestrze czasopism w SO w Poznaniu), jest wielu gotowych reagowa na takie apele i sytuacje choby symbolicznymi datkami.

Takie darowizny ubogacaj ducha, dajc poczucie solidarnoci w czowieczestwie. Z pomoc licznych dobrych i wraliwych, ktrzy wiedz, co znaczy stan beznadziei, obdarowani ywnoci nie tylko przetrwaj, lecz take uwierz, e nie s obojtni wiatu i e wiat nie ustaje w deniu do dobra.

Redaktor naczelna

Gazety Autorskiej„IMPRESJee”

Stefania Golenia

Pruszyska


sobota, 03 marca 2018

Tradycja obchodw Kaziuka Wileskiego w Poznaniu obejmuje ju wierwiecze. Program tegorocznego witowania, ktre zaplanowano na najblisz niedziel− 4 marca 2018 r., przygotowa po raz kolejny poznaski oddzia Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, niezmiennie od lat kierowany przez prezesa Ryszarda Liminowicza.

Stefania Pruszyskaczwartek, 24 sierpnia 2017


Kto nie mia dotd okazji pozna rnych a fascynujcych barw kultury muzycznej Cyganw bakaskich, hiszpaskich, rosyjskich czy charakterystycznej dla Sintw i nie smakowa ywiow tej muzyki, nie siga po wspczesne aranacje inspirowane starymi pieniami cygaskimi i nie wsuchiwa si w romantyczne pieni rosyjskich Cyganw – w najblisz sobot, 26 sierpnia, bdzie mg w parku Wilsona w Poznaniu raczy si do syta wszystkimi tymi specjaami. Na stole biesiadnym tej uczty dla ducha, ktrym stanie si muszla koncertowa, pojawi si serwowane w obfitoci: cygaska muzyka, piew i taniec.

Wystpi artyci majcy w swoich biografiach estradowych wiele koncertw, laurw, uznani za znakomitoci: zesp Pera i Bracia, Katarzyna Gurak, zesp Romanca i Liza.


Pera i Bracia – zesp wokalno-instrumentalno-taneczny. Repertuarem tej grupy i zarazem jej specjalnoci jest oryginalna muzyka romska. Liderka zespou, ktrej romskie imi brzmi Pera, wraz z mem specjalizuje si w wyszukiwaniu, zapisywaniu, aranowaniu i wykonywaniu tradycyjnych utworw romskich.


Katarzyna Gurak. Swoj przygod z tacem rozpocza w zespole „Terne Blumy” z Mielca w 2008 roku. Jej pasj jest taniec cygaski, flamenco oraz bollywood. Swoje umiejtnoci doskonalia podczas warsztatw prowadzonych przez uznane tancerki tj.; Ann Dbick, Radosaw Bogusawsk oraz Bogumi Delimat. Razem z zespoem wystpowaa na wielu festiwalach, przegldach czy dniach kultury romskiej. Zdobywaa kolejne dowiadczenia pracujc jako choreograf romskiego zespou „Romano aw” z Tarnowa, prowadzia rwnie warsztaty taca cygaskiego dla modziey w projekcie „Tarnw – trzy kultury”. Na chwil obecn tworzy swj wasny zesp w Mielcu. Miaa przyjemno zataczy dla Pary Prezydenckiej w warszawskim Belwederze. W czerwcu tego roku zaja I miejsce podczas VIII Mistrzostw Europy Wschodniej Taca Orientalnego, na ktrych zaprezentowaa taniec cygaski. Tydzie temu ju pity rok z rzdu wystpia jako solistka na Festiwalu „Muzyka agodzi Obyczaje” w Gorzowie Wielkopolskim. Na co dzie jest studentk II roku prawa, ale to z tacem chciaaby wiza swoj przyszo.


Zesp Romanca tworz modzi artyci kipicy ywioowoci. Wykonuj tradycyjn muzyk romsk na klasycznych instrumentach. Komponuj wasne utwory, z ktrych wiele stao si przebojami telewizyjnymi i radiowymi (np. „ycie jest chwil”). W zespole wystpuj urokliwe i uzdolnione tancerki i wokalistki. Lider zespou Roland Bilicki wywodzi si z rodu o silnych tradycjach muzycznych. Komponuje i gra na skrzypcach i na gitarze oraz piewa. Muzyka tego zespou porywa do taca.


Liza (Elizaveta Kotlyarenko) jest obecnie jedn z najwikszych gwiazd muzyki cygaskiej w Polsce. Podczas koncertu w parku Wilsona wykona nie tylko romanse rosyjskich Romw, ale take muzyk Romw bakaskich, wasne kompozycje i znane przeboje muzyki cygaskiej. Artystka wywodzi si z rodziny muzykw. Jej ojciec wystpowa w synnym moskiewskim Teatrze „Romen”.

Wystawa „ycie kulturalne poznaskich Romw”. Muzyka, piew i tace wraz z akcentami romskiej kultury materialnej stworz pejza, ktrego scenografi zaakcentuje wz cygaski. Wz ten dojedzie z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysu Rolno-Spoywczego w Szreniawie. Pojawi si te w pobliu muszli koncertowej w parku Wilsona jako obiekty wystawowe rne pamitki, dziea sztuki: obrazy, rzeby, ktre swoim i ich autorw istnieniem s wpisane w ycie kulturalne poznaskich Romw.

Stefania Pruszyska


XI wiatowe Spotkania z Kultur Romsk rozpoczn si 26 sierpnia, w sobot, gdy zegary wybij godzin 14.oo.Organizatorzy XI wiatowych Spotka z Kultur Romsk: wiatowa Izba Lordw Romskich i Fundacja „Bahtae Roma”zapraszaj Pastwa do parku Wilsona w Poznaniu. Wstp jest wolny.

A oto program artystyczny:

Godz. 14.00 – inauguracja

Godz. 14.15 – zesp Pera i Bracia

Godz. 15.30 – Katarzyna Gurak – 2 tace solo

Godz. 15.45 – zesp Romanca

Godz. 17.00 – Katarzyna Gurak – 2 tace solo

Godz. 17.15 – 18.30 – Liza

Godz. 18.30 – uroczysty fina

Plakat i inf.: Organizatorzy

Autor: Delfin akatosz

Fot.:Organizatorzy

Fot. 1 zbiorowa, oprac. graf.: Stefania Pruszyska
pitek, 18 sierpnia 2017Fundacja „Bahtae Roma” zaprasza na koncert Midzynarodowej Orkiestry Cygaskiej w dniu 20 sierpnia 2017 r. w Auli UAM w Poznaniu.

Bdzie to wyjtkowe wydarzenie. Zobaczymy i usyszymy na ywo Midzynarodow Orkiestr Cygask pod kierunkiem genialnego cymbalisty – wirtuoza Antona Conki, ktr tworz znakomici muzycy romscy z Czech, Sowacji i Wgier: Conka Anton – cymbay wgierskie, Conka Jan junior – I skrzypce, Conka Jan – II skrzypce, Holub Erik – III skrzypce, Tuleja Ladislav – altwka, Holub Roman – wiolonczela, Tuleja Arpad – kontrabas, Krajcovic Jozef – klarnet.

Usyszymy klasyk Romw wgierskich, ogniste czardasze i nie tylko. Nie zabraknie piewu i taca. Atrakcj s nastrojowe pieni i romanse Romw rosyjskich w wykonaniu Lizy – niezwykle utalentowanej, piknej romskiej wokalistki pochodzenia rosyjskiego. Bdziemy mogli podziwia ywioowe tace solowe i zespoowe w wykonaniu najlepszych tancerek w barwnych, tradycyjnych strojach, pod kierunkiem znakomitej tancerki i choreografa – Rady Bogusawskiej – laureatki midzynarodowych konkursw.

W ramach Dialogu Kultur: poezja i wystawa prac zaproszonych artystw. Na scenie zaprezentuj wasne utwory poetyckie nawizujce do tematyki romskiej: Stefania Pruszyska− w I czci programu, a Ra akatosz – w II czci. Ponadto na wystawie w holu Auli UAM odbdzie si wernisa wystawy obrazw i grafik: Stefanii Pruszyskiej, Ry akatosz, Noemi akatosz i Delfina akatosza.

To wszystko bdzie mona usysze i obejrze ju 20 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bilety do nabycia w CIM Arkadia w cenie 49 z.

Dla wszystkich Seniorw od 60. roku ycia wraz z jedn osob towarzyszc wstp jest wolny.

Projekt jest dofinansowany z budetu Miasta Poznania.

Patronami medialnymi koncertu Midzynarodowej Orkiestry Cygaskiej s: TVP3, Radio Pozna i Portal Autorski IMPRESJee.pl www.impresjee.pl

Autor plakatu: Delfin akatoszroda, 27 lipca 2016

Miklosz Deki Czureja i Fundacja BAHTAE ROMA

zapraszaj na

X WIATOWE SPOTKANIA Z KULTUR ROMSK

Dziedziniec Urzdu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17

29 lipca 2016 r. o godzinie 14.00

Program:

Prezentacja i koncert tworzonej MIDZYNARODOWEJ CYGASKIEJ ORKIESTRY POD DYREKCJ MIKLOSZA DEKI CZUREJI W POZNANIU

Konkursy dla wszystkich uczestnikw

Warsztaty plastyczne dla dzieci i modziey

Warsztaty taneczne dla wszystkich uczestnikw

Dziki wspfinansowaniu ze rodkw budetowych Miasta Poznania UDZIA w imprezie jest BEZPATNY!


Koncerty, koncerty Miklosza Deki Czurei. Pamitkowe fotografie
pitek, 27 maja 2016

COGITO dla piewakw, fot. Stefania Pruszyska

Detektyw redakcyjny GAI wytropi niedawn obecno uczniw pierwszej klasy Publicznej Szkoy Podstawowej COGITO w Muzeum Pracowni Arkadego Fiedlera w Puszczykwku. A nad Rusak na brzozie - dar: jadodajni dla skrzydlatych artystw.Pewnie w tym darze miay udzia Mdre Swki, czyli elita przyrodnicza i ekologiczna z Publicznego Przedszkola COGITO. Brawa ode mnie dla dzieci i dla pedagogw przedszkola!

Stefania Pruszyska


czwartek, 19 maja 2016

LEONARDO dla ptasich kompozytorw, fot. Stefania Pruszyska

Detektyw redakcyjny GAI wytropi, e domek jest ju rozpiewany. Znajduje sinad jeziorem Rusaka,pooonym w zielonym uroczysku w pobliu Poznania.To dar od Niepublicznego Przedszkola LEONARDO. Brawa ode mnie dla przedszkolakw i kadry pedagogicznej tej placwki!

Stefania Pruszyska 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 23